Taalheld Noord Holland: Lotte Mol

Dat onze Lot een held is weten we natuurlijk al lang. Maar dus is ze ook nog officieel taalheld!


Met Stoer geeft ze veel mensen een kans om ervaring op te doen en hun vaardigheden te verbeteren, en zo hun weg in de wereld te vinden. Dat doet ze onder andere door ze te begeleiden  met lezen en schrijven. En juist daarmee is ze nu taalheld van de provincie Noord Holland geworden. Een prijs die wordt uitgereikt door Stichting Lezen en Schrijven aan mensen die zich inzetten om mensen met een taalachterstand te helpen.